در جزیره‌‎ای بسیار زیبا واقع در اقیانوسی پهناور، روستایی قرار دارد که سگی زرد رنگ به نام هابدو و دوستانش در آنجا سکونت دارند. هابدو دارای کوله‌پشتی سحرآمیزی است که ابزارهای شگفت‌انگیزی را در اختیارش قرار می‌دهد و…